Spiral Business Services 

Liiketoiminnan kasvu ja kannattavuus edellyttää vakioituja tuote- ja palvelukokonaisuuksia, joita voi konfiguroida eri asiakassegmenteille. Liiketoiminnat verkottuvat ja palvelujen rooli liiketoiminnassa korostuu.

Spiral Business Services on asiantuntijayritys. Vastaamme yritysten  tarpeisiin luoda uusia asiakas- ja palvelulähtöisiä liiketoiminnan toimintamalleja sekä ratkaisuja, jotka tukevat yrityksen liiketoiminnan ja tarjoaman hallintaa verkostoituneessa ja dynaamisessa liiketoiminta-ympäristössä.


Spiral Business Services -palvelut on suunnattu yritysjohdolle sekä liiketoiminnasta ja liiketoiminnan kehityksestä vastaaville henkilöille:
  • Liiketoimintojen kehittäjät
  • Elinkaari- ja palveluliiketoiminnan vetäjät
  • Teknologia- ja tuotekehitysjohtajat
Palveluidemme avulla:
  • Luotte uutta liiketoimintaa
  • Tehostatte nykyistä toimintaa
  • Alennatte kehittämisen riskiä
  • Lyhennätte kehityksen läpimenoaikaa
  • Varmistutte osaavista kehittämisen resursseista 

 

 

UUTISET


Kaikki uutiset