content

 

 

Yhteystiedot

Spiral Business Services Oy

Kavallinrinne 12A,

02710 ESPOO

 

Puh. +358 40 5441577

www.spiral.fi


 

Uutiset

31.05.2010: Kumppaniverkoston kehittämisaktiviteetti PINO2010 on loppusuoralla. Tulokset ovat hyviä.

PiNo2010-hanke on loppusuoralla. Talouden taantumasta huolimatta tulokset ovat olleet hyviä ja verkostoituminen on saatu hyvin käyntiin. Projektin puitteissa on luotu uutta osaamista liiketoimintaverkostojen kehittämisestä sekä pilotoitu ja sovellettu verkoston käynnistämistä ja kehittämistä tukevia menetelmiä ja työkaluja. Projektin avulla on tuettu verkostoyhteistyön käynnistymistä ja luotu vakaa pohja verkostojen jatkuvalle kehittämiselle.

Spiral Business Services Oy on toiminut johtavana asiantuntijana Suomen suurimmassa verkostoituneen liiketoiminnan kehityshankkeessa, PiNo2010 -projektissa. Kyseessä on Ylä-Savon Kehitys Oy:n koordinoima ja TYKES:n (nykyään TEKES) rahoittama verkostoituneen liiketoiminnan kehityshanke. Kyseessä on kolmevuotinen projekti, jossa on kehitetty kolmen päähankkijayrityksen (Normet Oy, Junttan Oy ja Logset Oy) ja niiden yli 30 toimittajayrityksen verkostoyhteistyötä. Hanke kuuluu laajuudeltaan Suomen suurimpien verkostoituneen liiketoiminnan kehittämishankkeiden piiriin. Spiral Business Services Oy on toiminut johtavana asiantuntijana kehityshankkeessa.

Lisätietoja PiNo2010 -projektista:

Teknologiateollisuus ry:n lehdistötiedote 16.6.2008  

Iisalmen Sanomat 17.6.2008Takaisin